Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 104/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sử dụng tài sản công của UBND xã Phúc Hà năm 2022 31/03/2022 Nguyễn Đức Nhất
2 34/TB-UBND Về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp caaoj đa chiều năm 2020 áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 06/10/2020 Nguyễn Đức Nhất
3 120/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết thu - chi ngân sách trên địa bàn xã Phúc Hà năm 2019 03/08/2020 Nguyễn Đức Nhất

XÃ PHÚC HÀ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Phúc Hà – Tp. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Nhất -Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Phúc Hà. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983 991 657
  • phucha@thainguyencity.gov.vn