Nghị quyết số 03/NQ-UBBC ngày 31/5/2021 về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Phúc Hà khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

08-06-2021 08:50

XÃ PHÚC HÀ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Phúc Hà – Tp. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Nhất -Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Phúc Hà. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983 991 657
  • phucha@thainguyencity.gov.vn