Ai không bắt kịp khoa học công nghệ thì sẽ ở lại phía sau

15-09-2021 19:51

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, từ 1,8 triệu trí thức năm 2015 đã tập hợp được trên 2,2 triệu trí thức vào 2020, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước, đã có 153 hội thành viên gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương và 90 hội ngành toàn quốc, 596 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp Hội các địa phương đã tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng; đồng thời đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để triển khai trong toàn hệ thống. Trong đó tập trung xây dựng Đề án về tổ chức bộ máy và hoạt động của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thời gian tới, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật từ Trung ương đến địa phương cùng đội ngũ trí thức KH&CN cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, nhất là về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng công nghệ.

Tại tỉnh Thái Nguyên, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật có trên 50 nghìn hội viên. Thời gian qua, tổ chức này đã phối hợp với các hội thành viên trong các hoạt động chuyên môn nhằm tạo sự gắn kết giữa các hội thành viên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hội. Đồng thời tích cực tham gia hiệu quả vào các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tôn vinh trí thức; hợp tác phát triển…

Tại hội nghị, các Bộ, ngành, Liên hiệp hội địa phương, đơn vị đã chia sẻ kết quả hoạt động nổi bật của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật cũng như đội ngũ trí thức KH&CN giai đoạn 2015 - 2020; đồng thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước một số giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức KH&CN, khai thác tối đa trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của đỗi ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời nhấn mạnh, ai không bắt kịp khoa học công nghệ thì sẽ ở lại phía sau, các bộ, ngành và các địa phương phải ứng dụng khoa học công nghệ trong thời đại 4.0, đặc biệt là trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19. Để cụ thể hóa chương trình hành động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, triển khai thực hiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Nghị quyết XIII của Đảng vào đời sống, kinh tế, xã hội, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng, Thủ tướng đề nghị Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thúc đẩy việc thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về khoa học công nghệ; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; tập trung nghiên cứu những vấn đề tác động lớn đến xã hội; kết nối đội ngũ trí thức trong nước với đội ngũ trí thức trên thế giới; tổ chức các hoạt động đối ngoại Nhân dân nhất là hợp tác về KH&CN.

 

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn

XÃ PHÚC HÀ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Phúc Hà – Tp. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Nhất -Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Phúc Hà. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983 991 657
  • phucha@thainguyencity.gov.vn