Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII

21-06-2021 17:50

 

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên!

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các cơ quan Trung ương!

- Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

- Kính thưa các bậc cử tri và toàn thể Nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất. Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý đã về tham dự Kỳ họp và đặc biệt là sự có mặt của 66 vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xin gửi tới các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV thành công tốt đẹp!

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV là Kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu hoạt động chính thức đầu tiên của HĐND tỉnh, cũng như của chính quyền tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp diễn ra vào thời điểm cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng vừa tổ chức thắng lợi cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây là một sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước và của địa phương.

Trong bối cảnh tình hình đất nước và tỉnh ta có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, đặc biệt là những khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Cùng với cử tri cả nước, cử tri trong tỉnh đã phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,67%. Kết quả đó, thể hiện sự gắn bó và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân và là tiền đề để chúng ta tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền địa phương vững mạnh trong thời gian tới.

Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, trách nhiệm, tinh thần làm chủ trong xây dựng bộ máy nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, xin đươc nhiệt liệt chào mừng thắng lợi cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Chúng ta tin tưởng rằng các vị đại biểu HĐND các cấp với ngọn lửa nhiệt huyết sẽ đem hết khả năng, trí tuệ của mình để làm tròn trọng trách: “Người đại biểu của Nhân dân”. 

Kính thưa các vị đại biểu!

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tình hình thực tiễn của địa phương, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng:

Thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, biểu quyết cơ cấu, tổ chức bộ máy chính quyền cấp tỉnh; tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh đó là: Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cấp tỉnh trong cả nhiệm kỳ, đây cũng là trách nhiệm lớn của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp này.

Thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, với tinh thần đổi mới, đảm bảo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, góp phần rút ngắn thời gian triển khai các nhiệm vụ, các công trình, dự án, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới, Kỳ họp cũng dành thời gian xem xét các tờ trình của UBND tỉnh để biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, như: Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021; quyết định chủ trương đầu tư một số công trình, dự án đầu tư công để kịp thời triển khai ngay sau khi kế hoạch đầu tư công trung hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm sớm phát huy hiệu quả.

Kính thưa các vị đại biểu!

Với vị trí và vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, trong bối cảnh tỉnh Thái Nguyên đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn và thách thức mới, ngay từ những ngày đầu tiên những khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 gây ra cho nền kinh tế, tình hình xã hội và đời sống của Nhân dân, vì vậy yêu cầu đặt ra đối với hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV là tiếp tục kế thừa và phát huy tốt nhất những kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh qua các nhiệm kỳ; đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh của cả tập thể để không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.

Tại Kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV diễn ra hôm nay, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần tổ chức thành công Kỳ họp .

Với tinh thần đó, tôi xin được tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thanh Tâm - Đức Cường
thainguyen.gov.vn

XÃ PHÚC HÀ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Phúc Hà – Tp. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Nhất -Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Phúc Hà. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983 991 657
  • phucha@thainguyencity.gov.vn