Truy cập nội dung luôn

Báo cáo nhanh Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Báo cáo số liệu...

Ngày 04/8, Sở Y tế tỉnh ban hành Báo cáo nhanh số 3191/BC-SYT công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Báo cáo số liệu tính đến 17h00’ ngày 04/8/2021).

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp triển khai thực hiện Chỉ...

Ngày 02/8, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 109/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 17/6/2021 về quản lý và thúc đẩy...

Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Báo cáo số liệu...

Ngày 03/8, Sở Y tế tỉnh ban hành Báo cáo nhanh số 3180/BC-SYT công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Báo cáo số liệu tính đến 17h00’ ngày 03/8/2021)

Tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3652/UBND-CNNXD về tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

XÃ PHÚC HÀ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Phúc Hà – Tp. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Nhất -Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Phúc Hà. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983 991 657
  • phucha@thainguyencity.gov.vn