Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại Công văn số 2169/UBND-KGVX ngày 19/05/2021 về việc xây dựng nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên, nhằm mục đích hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong làm việc, hoạt động trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 thành lập Tổ công tác triển khai nền tảng Xã hội số tỉnh Thái Nguyên và ứng dụng “Thái Nguyên ID”; Sở Thông tin và truyền thông xây dựng và ban hành kế hoạch số 17/KH-STTTT ngày 25/3/2022 về việc tuyên truyền nền tảng Xã hội số tỉnh Thái Nguyên và ứng dụng “Thái Nguyên ID” năm 2022.

06-05-2022 14:35

Video clip giới thiệu, video clip hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Thái Nguyên ID” được đăng tải trên Website của Sở Thông tin và Truyền thông (Mục: VIDEO CLIP) địa chỉ truy câp: https://sotttt.thainguyen.gov.vn/video


Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6790

Tổng truy cập: 252075

XÃ PHÚC HÀ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Phúc Hà – Tp. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Nhất -Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Phúc Hà. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983 991 657
  • phucha@thainguyencity.gov.vn