Bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

21-06-2021 20:26

 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí đại biểu Trung ương!

Thưa Chủ tọa Kỳ họp; thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý!

Kính thưa các bậc cử tri và toàn thể Nhân dân!

Hôm nay, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Phiên chính thức, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin kính chúc đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Trung ương, các vị đại biểu, khách quý, các bậc cử tri và Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, là Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu cho hoạt động của cả một nhiệm kỳ. Tại Kỳ họp này, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, HĐND tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành quy trình bầu các chức danh chủ chốt đó là: Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh và các vị Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra, cũng tại Kỳ họp, các vị đại biểu HĐND sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh, báo cáo về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021- 2025.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Qua nghe báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh về kết quả Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi xin ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Ủy ban bầu cử tỉnh, của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang và đặc biệt là sự tham gia, hưởng ứng của toàn thể cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh.

Kết quả cuộc bầu cử của tỉnh ta đã cho thấy, cuộc bầu cử được tổ chức bảo đảm khách quan, công khai và dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của dân tộc, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân.

Các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đã được cử tri tín nhiệm, tin tưởng và lựa chọn là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Cũng nhân dịp này, cho phép tôi được gửi tới 66 đại biểu HĐND tỉnh vừa vinh dự đươc cử tri trong toàn tỉnh tín nhiệm, bầu và trúng cử trở thành đại biểu HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy nhiệt huyết, sắc sảo chuyên môn, kỹ năng nhuần nhuyễn, bản lĩnh cương trực, hoàn thành tốt vai trò là một đại biểu dân cử, xứng đáng với những lá phiếu và lòng tin yêu, kỳ vọng mà cử tri gửi gắm.

Kính thưa các vị đại biểu!

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, cũng như bài học kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, và các khóa trước, với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động để thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương. Kính đề nghị HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo hết sức quý báu của đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong các hoạt động của HĐND, đồng thời quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, Về công tác nhân sự, bầu các chức danh chủ chốt.

Kính thưa toàn thể các vị đại biểu HĐND, việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để trình HĐND bầu ngày hôm nay, đối với các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, các thành viên của UBND tỉnh, nhân sự Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh do Ủy ban MTTQ tỉnh giới thiệu, đều đã được BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện hết sức khách quan, dân chủ, theo đúng quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Sau đó BCH Đảng bộ tỉnh đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với các nhân sự theo thẩm quyền.

Các đồng chí được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp ngày hôm nay, có thể nói đều là những cán bộ có năng lực, uy tín cao; đã kinh qua nhiều vị trí tại các ngành, các địa phương, có rất nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý; am hiểu sâu sắc tình hình của tỉnh; có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với vị trí được dự kiến phân công.

Việc BCH Đảng bộ tỉnh giới thiệu một số đồng chí để HĐND bầu vào các chức danh chủ chốt của tỉnh là sự thể hiện sinh động của mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa ý Đảng và lòng dân. Do vậy, kính đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thể hiện cao nhất trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, công tâm, khách quan, lựa chọn những đồng chí thực sự xứng đáng để bầu các chức danh để sớm hoàn thiện tổ chức bộ máy cho nhiệm kỳ 2021 -2026, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, toàn diện. Đây chính là tiền đề vững chắc và mang tính quyết định, xuyên suốt cho hoạt động cả nhiệm kỳ của HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Thứ hai, nhiệm vụ đặt ra cho HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ này là rất nặng nề, trọng tâm là thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra, đó là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu này, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phải đoàn kết phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh; các đồng chí cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và trước Nhân dân, nhằm đáp ứng sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri trong toàn tỉnh.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới toàn diện đối với các hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh theo hướng chú trọng đến cải cách hành chính và nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước; trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành; chất lượng ban hành các loại văn bản về cơ chế, chính sách, đảm bảo tính sát thực, khả thi, đúng luật, đúng thẩm quyền và phải phù hợp với yêu cầu phát triển chung của tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể và phải nằm trong tầm chiến lược về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, từ tỉnh tới cơ sở, trước mắt cũng như lâu dài.

Thứ tư, tăng cường, đổi mới phương thức đối với các hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, đảm bảo giữ vững kỷ cương pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về chương trình hành động của cá nhân, đảm bảo sát với thực tiễn và hướng về cơ sở, nhất là ở nơi mà đại biểu đang công tác, nơi đại biểu ứng cử và ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tốt các hoạt động chất vấn, giám sát, tiếp xúc cử tri và kịp thời lắng nghe để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân, thực sự xứng đáng là người đại biểu Nhân dân, trong thời kỳ hội nhập.

Thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thái Nguyên của chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội và cũng có không ít những khó khăn, thách thức đan xen, đặc biệt những ảnh hưởng tiêu cựu của đại dịch Covid - 19, trong thời gian qua với những diễn biến nhanh, khó lường trong thời gian tiếp theo. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh rất mong đợi và kỳ vọng HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ này, sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong mọi hoạt động, đặc biệt là trong việc kết nối với người dân, qua đó phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp hiện đại không những của khu vực Trung du miền núi phía Bắc mà còn của vùng Thủ đô vào năm 2030

Một lần nữa, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thật nhiều thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 

 

 

Thanh Tâm - Đức Cường
thainguyen.gov.vn

XÃ PHÚC HÀ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Phúc Hà – Tp. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Nhất -Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Phúc Hà. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983 991 657
  • phucha@thainguyencity.gov.vn