Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 23/4/2021 của UBBC xã Phúc Hà về công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã Phúc Hà khóa XXIV nhiệm kỳ 2021-2026

27-04-2021 14:13

XÃ PHÚC HÀ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Phúc Hà – Tp. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Nhất -Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Phúc Hà. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983 991 657
  • phucha@thainguyencity.gov.vn