Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Thành ủy với BCH quân sự thành phố và Phòng Dân tộc thành phố Phổ Yên

15-05-2022 08:56

Tại buổi lễ, các đại biểu được thông qua nội Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Thành ủy và Phòng Dân tộc thành phố (TP.), giai đoạn 2022-205; Chương trình phối hợp công tác giữa Ban dân vận Thành ủy với BCH Quân sự thành phố, giai đoạn 2022-2026. Theo đó, Chương trình phối hợp công tác giữa các đơn vị tập trung vào những nội dung cốt lõi như: Tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương về công tác dân vận; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện quy chế công tác dân vận và dân chủ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các địa phương và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin về công tác dân vận và tham mưu xử lý các vấn đề nổi cộm trên địa bàn…

Sau khi thông qua nội dung Chương trình, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, BCH Quân sự TP. và Phòng Dân tộc TP. Phổ Yên đã tiến hành ký kết thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

 


phoyen.thainguyen.gov.vn

XÃ PHÚC HÀ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Phúc Hà – Tp. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Nhất -Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Phúc Hà. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983 991 657
  • phucha@thainguyencity.gov.vn