Bài phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

21-06-2021 17:54

 - Thưa các vị đại biểu, khách quý!

 - Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

 - Thưa toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh Thái Nguyên!

Hôm nay, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia về dự kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khóa XIV thành công tốt đẹp.

Kỳ họp của chúng ta diễn ra ngay sau cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công rất tốt đẹp, trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid -19 có hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội.

Ngày 10/6/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó Thái Nguyên có  7 đại biểu Quốc hội và hiên nay đang chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành chuẩn bị đầy đủ các điểu kiện để tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua báo cáo tổng hợp, cho thấy cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong cả nước được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân và được tổ chức trong bối cảnh phải đối mặt với đại dịch Covid-19 có những diễn biến rất phức tạp, khó lường. Thành công vang dội của cuộc bầu cử đã khẳng định tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tại tỉnh Thái Nguyên, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu rất cao (99,67%), cao hơn so với tỷ lệ trung bình trong cả nước; bầu đủ số đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, chỉ ở cấp xã bầu thiếu 02 đại biểu Hội đồng nhân dân. Nhiều cơ cấu đại biểu đạt tỷ lệ cao như người dân tộc thiểu số ở cấp huyện, cấp xã đều đạt trên 30%, tỷ lệ nữ đạt ít nhất từ 26% trở lên; tỷ lệ tái cử ở ba cấp Hội đồng nhân dân đều đạt từ 43% trở lên; chất lượng đại biểu ở cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản là trình độ đại học trở lên, trong đó nhiều đại biểu có trình độ trên đại học và có kinh nghiệm hoạt động bầu cử rất sâu. Đại biểu trúng cử thực sự là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng, ủy quyền tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp để quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương trong nhiệm kỳ này.   

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia, tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu và toàn thể Nhân dân,

Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ bầu các nhân sự quan trọng để hình thành bộ máy của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các vị Hội thẩm nhân dân trong nhiệm kỳ mới. Những người được Hội đồng nhân dân lực chọn, bầu và phê chuẩn phải là những hạt nhân tiêu biểu đi đầu, là trung tâm đoàn kết để tiếp tục xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại mà Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tôi mong rằng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất đạo đức; tích cực nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, theo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương; không ngừng nâng cao kiến thức về pháp luật, kỹ năng hoạt động của người đại biểu dân cử để chủ động tham gia tích cực, có hiệu quả cao vào các hoạt động của Hội đồng nhân dân. Đồng thời, thường xuyên liên hệ mật thiết với Nhân dân, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực  hiện tốt chương trình hành động và lời hứa trước cử tri, thực sự xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân.

- Thưa các vị đại biểu!

- Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên!

Trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, nhiệm vụ của nước ta nói chung và của tỉnh Thái Nguyên rất nặng nề, chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để đẩy lùi đại dịch bệnh Covid-19, tạo môi trường ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Trong kỳ họp này, ngoài công tác nhân sự, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên còn xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh trong năm 2021 – 2022 và 5 năm tới, với yêu cầu rất cao là mở ra một thời kỳ phát triển mới của tỉnh Thái Nguyên nhanh hơn, mạnh hơn, toàn diện và bền vững hơn, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Tôi mong rằng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận, đưa các giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo đóng góp thiết thực chung của cả nước.

Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, việc quyết định đúng đắn, khoa học và giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân; sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân; sự đoàn kết, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta sẽ sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, trung tâm công nghiệp hiện đại, không những của vùng Trung du miền núi phía Bắc mà còn của Vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030 và đời sống của Nhân dân trong toàn tỉnh không ngừng được nâng cao.

Một lần nữa, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin chúc Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp. Chúc các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Thái Nguyên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.XÃ PHÚC HÀ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Phúc Hà – Tp. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Nhất -Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Phúc Hà. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983 991 657
  • phucha@thainguyencity.gov.vn