Bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Phiên chính thức, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

21-06-2021 20:47

 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam!

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên!

Kính thưa Chủ tọa Kỳ họp!

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Kính thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể Nhân dân.

Lời đầu tiên, thay mặt các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV đã tin tưởng, tín nhiệm bầu chúng tôi giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Với quyết tâm cao nhất, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy dân chủ, gương mẫu, trách nhiệm với công việc để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên.

Kính thưa Kỳ họp!

Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND tỉnh, tôi nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và những nội dung, định hướng phát triển theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Xin hứa với HĐND tỉnh và toàn thể Nhân dân, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh sẽ luôn là một tập thể đoàn kết, minh bạch, dù công việc khó khăn đến đâu cũng quyết tâm tìm giải pháp để hoàn thành, lấy thành tích của tập thể để khẳng định năng lực cá nhân, lấy trách nhiệm của cá nhân để rút kinh nghiệm cho những yếu kém của tập thể mà mình lãnh đạo. Phát huy kết quả đã đạt được của 6 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh sẽ quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội của năm 2021 đã đề ra, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Kính thưa Kỳ họp!

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và cá nhân tôi, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; sự giám sát, phối hợp hiệu quả của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh và toàn thể Nhân dân; sự quan tâm chia sẻ, truyền thụ kinh nghiệm và động viên, khích lệ của các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tôi cũng mong muốn mỗi thành viên UBND tỉnh, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở tất cả các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh sẽ nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám tham mưu, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả trong hành động; tiếp tục khơi dậy và thúc đẩy khát vọng phát triển; kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, một người phấn đấu làm việc bằng 2 bằng 3 để đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên.

Xin kính chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể Nhân dân: Sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Thanh Tâm - Đức Cường
thainguyen.gov.vn

XÃ PHÚC HÀ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Xã Phúc Hà – Tp. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Đức Nhất -Chủ tịch UBND xã

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân xã Phúc Hà. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0983 991 657
  • phucha@thainguyencity.gov.vn